فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

مقاله جایگاه فقهی و حقوقی ازدواج موقت در اسلام

مقاله جایگاه فقهی و حقوقی ازدواج موقت در اسلام | تعداد صفحات: 65 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1399 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله جایگاه عفو و گذشت در حقوق کیفری ایران

مقاله جایگاه عفو و گذشت در حقوق کیفری ایران | تعداد صفحات: 57 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1399 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 58,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله جایگاه افساد فی الارض و بغی در فقه و قوانین

مقاله جایگاه افساد فی الارض و بغی در فقه و قوانین | تعداد صفحات: 34 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله توهین به مقدسات دینی و مقایسه آن با سب النبی

مقاله توهین به مقدسات دینی و مقایسه آن با سب النبی | تعداد صفحات: 18 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله توبه در جرائم حدی

مقاله توبه در جرائم حدی | تعداد صفحات: 48 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی میزان نفقه از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت

مقاله بررسی میزان نفقه از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت | تعداد صفحات: 35 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی تحولات تعریف جنایت تجاوز

مقاله بررسی تحولات تعریف جنایت تجاوز | تعداد صفحات: 32 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق جرایم اقتصادی و امنیت اقتصادی

تحقیق جرایم اقتصادی و امنیت اقتصادی | تعداد صفحات: 18 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 43,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال علل افزایش جرم با توجه به پشرفت تکنولوژی

پروپوزال علل افزایش جرم با توجه به پشرفت تکنولوژی | تعداد صفحات: 16 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 68,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ارث

جزوه ارث | تعداد صفحات: 105 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1400 | محل انتشار: تهران | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران - دکتر هراتی

جزوه درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران - دکتر هراتی | تعداد صفحات: 33 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1398 | محل انتشار: سایت شاپرفا | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درباره وصیت

جزوه درباره وصیت | تعداد صفحات: 48 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1399 | محل انتشار: ایران | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | کیفیت: تایپ شده - عالی | فهرست: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا